Witamy na stronie

SERVITRANS


Informacje o firmieNasze przedsiębiorstwo działa na rynku od 1989 roku.

W tym dwudziestokilkuletnim okresie działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie w zakresie wykonywanych przez nas robót polegających na projektowaniu i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym nastawieniem na montaż barier drogowych stalowych i linowych.

Przy realizacji naszych zleceń współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami elementów bezpieczeństwa ruchu. Ponadto zajmujemy się wykonywaniem dokumentacji projektowej dróg, ulic, placów i wjazdów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID.

Posiadany przez nas profesjonalny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna pozwala nam na kompleksowe wykonawstwo oraz terminową realizację przyjętych zleceń.

O standardzie wykonywanych przez nas robót świadczą otrzymane od naszych kontrahentów referencje za wykonane roboty.


zakres realizacji


montaż barier energochłonnych drogowych, mostowych i barieroporęczy wraz z pomocą w ich doborze i odbiorem od producenta;

remonty wyżej wymienionych barier;

wykonywanie projektów dróg, ulic, placów i wjazdów wraz z uzyskiwaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub decyzji ZRID;

budowa i montaż ogrodzeń;

budowa dróg, placów i składowisk.