RealizacjeW ramach naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy wiele ciekawych ale i wymagających projektów. Każdy nowy projekt podejmujemy ze stale powiększającym się doświadczeniem i profesjonalnym podejściem, a w przypadku wątpliwości służymy radą.

Poniżej prezentujemy wybrane realizacje i efekty naszych prac z kilku ostatnich lat.


Przedmiot realizacjiOkres realizacjiPrzybliżona wartość bruttoZleceniodawca
Ustawienie barier energochłonnych w nowych miejscach jak również demontaż zniszczonych w wyniku kolizji drogowych typu SP-09, SP-07, SP-10
2003 rok
ok. 0,1 mln zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Drogowy w Częstochowie
Montaż barier energochłonnych drogowych 13 500 mb na drogach zarządzanych przez Katowicki Oddział GDDKiA
2003 rok
ok. 1,3 mln zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice
Montaż 1200 mb barier SP-01 i SP-09 w ramach zadania "Budowa Drogi Ekspresowej S-94 odcinek Zwardoń-Myto"
2004 rok
ok. 20 tys. zł
DROMOT spółka jawna
Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich powiatu żywieckiego Nr 945 Żywiec-Korbielów, Nr Żywiec-Sucha Beskidzka, Nr 948 Kobiernice-Oczków
2004 rok
ok. 67 tys. zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych przy DW Nr 946 w miejscowości Łękawica
2004 rok
ok. 20 tys. zł
PPHU BUDLĄG-CIESZYN sp. z o.o.
Ustawienie barier sprężystych energochłonnych typu SP-09 przekładkowych na dojazdach do mostu na rzece Skawie w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej numer 44
2004 rok
ok. 40 tys. zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków
Wymiana zniszczonych oraz ustawienie nowych barier energochłonnych typu SP-09, SP-07, SP-10 na Drodze Krajowej Nr 1
2005 rok
ok. 0,25 mln zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Drogowy w Częstochowie
Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych SP-09/4 w ciągu DW nr 630 na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowicki w ilości 1713 mb
2006 rok
ok. 136 tys. zł
RESTAL sp. z o.o.
Montaż stalowych skrajnych barier energochłonnych SP-09/4 w pasie drogi wojewódzkiej 793 w miejscowości Julianka
2006 rok
ok. 52 tys. zł
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
Montaż i wymiana barier energochłonnych drogowych i mostowych na drogach zarządzanych przez Katowicki Oddział GDDKiA Rejon Drogowy w Częstochowie
2005-2006 rok
ok. 1,4 mln zł
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Drogowy w Częstochowie
Uzupełnienie barier ochronnych w pasie drogowym DTŚ
2007 rok
ok. 90 tys. zł
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A.
Remont (demontaż starych i montaż nowych) barier energochłonnych SP-09/4 w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 908,907,492 i 786 w ilości 720 mb oraz SP-09/4 w pasie drogi powiatowej nr 1062 S w ilości 116 m
2007 rok
ok. 0,1 mln zł
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ilości 5 612 mb
2008 rok
ok. 0,6 mln zł
BUDIMEX DROMEX S.A.
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ilości 12 894 mb
2008 rok
ok. 1,4 mln zł
RESTAL sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych drogowych w ilosci 870 mb
2009 rok
ok. 137 tys. zł
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych drogowych, barier linowych BSL, barieroporęczy mostowych - Przebudowa obiektu: DW 975 m.Zakliczyn, DP 5927S m.Bieruń, S-86 m.Sosnowiec, Wiadukt w m.Ruda Śląska, DK-921 m.Zabrze, DP 17135 m.Włodowice, DP 0152T m.Jaców
2012 rok
ok. 1,4 mln zł
PW "BANIMEX"
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier linowych BL-4 i stalowych H1/W5/A - Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja DTŚ w Rudzie Śląskiej
2012 rok
ok. 0,2 mln zł
Przed. Budowy Dróg
"DROGOPOL-ZW"
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych - remont DW nr 907 w m.Boronów
2012 rok
ok. 0,4 mln zł
Strabag
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier stalowych N2/W5/A, N2/W2/A, H1/A/W5 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935
2013 rok
ok. 0,9 mln zł
Przed. Budowy Dróg
"DROGOPOL-ZW"
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych drogowych, barieroporęczy mostowych - Przebudowa drogi krajowej numer 79 w m.Chorzów
I etap - 2012 rok
II etap - 2013 rok
ok. 0,5 mln zł
Przed. Inżyn.
IMB-PODBESKIDZIE
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych drogowych, barier linowych BSL, barieroporęczy mostowych - Przebudowa mostu DK-86 w m.Wojkowice Kościelne
2013 rok
ok. 0,5 mln zł
PW "BANIMEX"
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier BS-3/M/1 H1/W7/B na Obwodnicy Radomska
2013 rok
ok. 100 tys. zł
PW "BANIMEX"
Sp. z o.o.
Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych drogowych BL, BLC, barier linowych BSL, barieroporęczy mostowych - DK-94 w m.Dąbrowa Górnicza
2014 rok
ok. 4,2 mln zł
Drog-BUD
Sp. z o.o.
Remont drogi wojewódzkiej nr. 781 Kocierz Moszczański montaż bariery SP-04
2014 rok
ok. 20 tys. zł
WGB Firma Usługowo Handlowa
Budowa ulicy Trasa Północna w Zielonej Górze montaż barier linowych
2014 rok
ok. 1,4 mln zł
KONTRAKT SP. z o.o. Krosno Odrzańskie
Przebudowa ulicy Tkoczów w Rybniku
2014 rok
ok. 66 tys. zł
JKM spółka z o.o. Mikołów
Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie
2014 rok
ok. 20 tys. zł
SKANSKA S.A.
Montaż barier na ulicy Baranowskiego i Krakowskiej w Jaworznie
2014 rok
ok. 25 tys. zł
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Dostawa i montaż barier na mostach w miejscowościach Denkówek, Goździelin i Bodziechów
2014 rok
ok. 57 tys. zł
PPHU Bionatura
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej
2014 rok
ok. 0,5 mln zł
Przed. Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z o.o.
Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcin w Świętochłowicach
2014 rok
ok. 50 tys. zł
Przed. Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z o.o.